Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów
Nieformalnych Osób Niesamodzielnych

Godziny otwarcia : 7:00 - 15:00
  Infolinia 24h/7dni : 14 688 00 43

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie pn. „Wsparcie Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych między innymi poprzez zapewnienie całodobowej opieki zastępczej nad osobami niesamodzielnymi przez okres 14 dni (z możliwością wydłużenia pobytu w wyjątkowych przypadkach do 21 dni). Pobyt w Centrum jest nieodpłatny. Centrum dysponuje 7 pokojami dwu i trzy-osobowymi, wyposażonymi w łazienki przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcami opiekować się będzie wykwalifikowana kadra w skład której wchodzić będą opiekunki i pielęgniarki.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w zakładce “Nasze usługi” oraz w Biurze projektu przy ul. Sanguszków 28A.

Oprócz usług opieki zastępczej Subregionalne Centrum uruchomiło również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego mieszczącą się przy ulicy Sanguszków 28A.

Dostępny w wypożyczalni sprzęt medyczny i pielęgnacyjny wypożyczany będzie w kolejności zgłoszeń, bezpłatnie na okres nie przekraczający 90 dni (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu wypożyczenia). W ofercie wypożyczalni znajdą się m.in. wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, balkoniki, akcesoria ułatwiające kąpiel, kule, i laski, ortezy, chodziki a także koncentratory tlenu, rotory, podnośniki transportowo-kąpielowe i inne.

W ramach wypożyczalni przewidziano wyposażenie osób niesamodzielnych w urządzenie do teleopieki wyposażone w przycisk alarmowy, który pozwala osobie niesamodzielnej połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. Urządzenie to umożliwia zdalne monitorowanie osoby niesamodzielnej w tym obłożnie chorych, seniorów, osób niepełnosprawnych przez wyszkolony personel medyczny.

W ramach projektu opiekunowie nieformalni mogą skorzystać również ze wsparcia w postaci:

  • grupowych warsztatów z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, tematyka warsztatów dopasowana będzie do indywidualnych potrzeb grup opiekunów.
  • grup wsparcia integrujących opiekunów osób niesamodzielnych umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemna pomoc
  • szkoleń cyfrowych pozwalających nabyć opiekunom nieformalnym niezbędne kompetencje cyfrowe, umiejętność obsługi komputera oraz internetu co skutkować będzie łatwiejszym dostępem do informacji i lepszym kontaktem z innymi opiekunami
  • coachingu mającego za zadanie wzmocnienie spójności miedzy wartościami rodzinnymi i własnymi potrzebami, zorganizowanie przestrzeni do możliwego rozwoju i lepszej organizacji codziennego życia oraz dbania o własne potrzeby, potrzeby osoby niesamodzielnej oraz pozostałych członków rodziny, opracowanie strategii umożliwiającej pogodzenie swoich prywatnych potrzeb i celów z opieką nad osobą niesamodzielną.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Tarnowa a projekt realizowany jest przez Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w partnerstwie z: Gminą Dąbrowa Tarnowska, Gminą Gnojnik, Gminą Lisia Góra, Gminą Żabno, Gminą Ryglice, Gminą Zakliczyn.

Wartość projektu: 7.542.499,80 zł
Wkład Europejskich Funduszy Społecznych: 6.988.728,35 zł